Termostater

 

- Omkring brug af termostater

Indstilling af termostaten
Når du skal indstille termostaten, er det en god idé at placere et termometer i rummet. Så kan du nemt kontrollere temperaturen. Den bedste placering er på en indervæg i 1,5 meters højde.

Flere termostater i samme rum bør stilles ens. Det giver samme temperatur, og det er mest økonomisk.

Start med at stille termostaten et sted mellem trin 3 og 4, som er standardindstillingen. Hvis det giver den rette temperatur i boligen, så stil ikke mere på den - med mindre du lufter ud. Så kan du skrue ned imens.

Indstilling på 2-tallet over "trekanten" giver ca. 17° C,
indstilling på 3-tallet ca. 20° C og
indstilling på 4-tallet ca. 23° C.

Er der for koldt, er det nok at skrue 1/3 trin op. Det svarer til en temperaturstigning på 1° C. Der kan gå lang tid, før varmen er reguleret, så vent et par timer med at vurdere, om den nye indstilling giver varme nok.

Er rumtemperaturen behagelig, men radiatoren føles kold, er det tegn på, at radiatortermostaten virker.

Indstilling på den lille stjerne på radiatortermostatens front sikrer mod frostskader ved minimum energiforbrug.Virker termostaten ikke?
Såfremt du ikke kan opnå den ønskede temperatur - selv om termostat-ventilen er justeret højere end trin 4 - bør du meddele det til ejendommens varmemester. Det hjælper altså ikke at skrue endnu højere op. Årsagen til den utilstrækkelige varme kan være, at temperaturen på centralvarmevandet ikke er høj nok. Undersøg dog først, at alle radiatorer i boligen er tændt - og tjek, om der står vinduer åbne.

En anden grund til problemer kan være, at radiatoren er dækket til. Radiatorens termostatventil virker gennem en føler, som enten er indbygget i håndtaget eller er placeret et andet sted. Hvis føleren er dækket af f.eks. gardiner, vasketøj eller møbler, så virker den ikke. Sørg altså altid for at holde dine radiatorer fri.