Ansatte


- de holder værket i gang!

 

Til dagligt drives værket af 6 medarbejdere. De daglige opgaver vedrører naturligvis drift og vedligeholdelse af værket, herunder tilførsel og afbrænding af flis, kedelkontrol samt den almindelige administration af værket. Ligeledes foretages arbejde på ledningsnettet samt tilslutning af nye forbrugere.

Driftsleder
Torben Stenbroen
torben@aafv.dk

Driftsassistent
Per Anton Hansen

Driftsassistent
Michael Jepsen

Driftsassistent
Jimmi Jørgensen

Kontorassistent
Bente Larsen

Driftsassistent
Mads Brix Stenfeldt

Projektleder
Jan Johansen