Ansatte


- de holder værket i gang!

 

Til dagligt drives værket af 6 medarbejdere. De daglige opgaver vedrører naturligvis drift og vedligeholdelse af værket, herunder tilførsel og afbrænding af flis, kedelkontrol samt den almindelige administration af værket. Ligeledes foretages arbejde på ledningsnettet samt tilslutning af nye forbrugere.

Driftsleder
Torben Stenbroen
torben@aafv.dk

Projektleder
Jan Johansen

Driftsassistent
Jimmi Jørgensen

Driftsassistent
Michael Jepsen

Driftsassistent
Mads Brix Stenfeldt

Kontorassistent
Bente Larsen

Kontorassistent
....