Historie


- Aabybro Fjernvarmeværk gennem tiden

 

Aabybro Fjernvarmeværk er en del af Aabybros lokalhistorie, da vi har været her i over siden 1958. Antallet af tilkoblinger er vokset støt siden fjernvarmen kom ud første gang. Her er lidt om vores udvikling:

 

Aabybro Fjernvarmeværk blev etableret den 12. maj 1958.

 

Værket startede op på Hefavej i midtbyen med 43 andelshavere. En opgørelse viser, at udgifterne til grund, bygning, inventar, jord og rørarbejde dengang beløb sig til kr. 371.608,-.

 

I løbet af 1958 havde vi fordoblet antallet af forbrugere til 86, og ca. 10 år senere var der 298 forbrugere.

 

I 1986 flyttede værket til Industrivej, hvor oliekedlerne blev udskiftet til halm- og fliskedler.

 

​I 1999 skiftede man begge kedler til 2 stk. 4 MW Fliskedler, som har kørt indtil april 2016, da det nye værk på Ny Aabyvej blev startet op.​De 2 gamle gaskedler står stadig på Industrivej som reserve- spidslast.

 

Industrivej 40

April 2016 startede vi den nye kedel op på Ny Aabyvej 20 og den har forsynet byen lige siden.

 

Ny Aabyvej 20
Flis kedel "Kathrine", leveret af Weiss.