Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk sætter den planlagte fusion i bero efter afgørelse fra Konkurrencerådet

18. juni 2024

Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk sætter den planlagte fusion i bero efter afgørelse fra Konkurrencerådet.

 

Af forsigtighedsgrunde har Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk besluttet at sætte det videre arbejde med den planlagte fusion mellem de to værker på pause.

Konkurrencerådet, der overvåger og regulerer konkurrenceforhold på det danske marked, har afgjort, at 49 værker – herunder Jetsmark Energiværk og Øster Brønderslev Fjernvarme - og virksomheden Effekthandel har haft et samarbejde, som havde til formål at fastsætte elpriserne og dermed øge værkernes indtjening på produktion af el. Konkurrencerådet har som konsekvens heraf varslet en bøde på 11,5 millioner kroner til Brønderslev Forsyning for ulovlig karteldannelse. De 49 værker har via en fælles advokat stævnet Konkurrencerådet, og sagen ventes tidligst at komme for retten om 12-14 måneder.

Denne udvikling har medført, at bestyrelserne i de to varmeværker på nuværende tidspunkt ikke anser det som forsvarligt at fusionere. Der er risiko for, at det nye selskab vil blive anklaget i sagen, som det er sket for det kommunalt ejede Brønderslev Varme. I 2022 overtog Brønderslev Varme aktiverne i Øster Brønderslev Fjernvarme, der havde et samarbejde med Effekthandel, og Konkurrencerådets afgørelse betyder, at det er Brønderslev Varme, der skal betale en potentiel bøde.

I teorien kan det nye selskab ende i samme situation, og derfor er det besluttet at sætte fusionen midlertidigt i bero for at undgå, at sagen får konsekvenser for forbrugere, der er tilsluttet Aabybro Fjernvarme.

En fusion kan sikre en udbredelse af fjernvarmen til Moseby, Pandrup Industriby, den vestlige del af Langgade i Kaas og Hune/Blokhus og endvidere på sigt sikre alle forbrugere billigere fjernvarme på grund af stordriftsfordele. De to bestyrelser og medarbejderne har brugt mange kræfter på at sikre en vellykket sammenlægning, som skulle være trådt i kraft 1. januar 2025, og gravearbejdet til en ledning, der skal forbinde Jetsmark Energiværk og Aabybro Fjernvarme, var planlagt til at gå i gang i oktober. Jetsmark Energiværk er, sammen med fire andre værker, udtaget som en prøvesag, der behandles ved retten i september 2025. Indtil der foreligger en afgørelse i denne sag, er dette arbejde sat på stand by, hvilket vækker ærgrelse hos begge bestyrelser, da det rammer de forbrugere, som ønsker at erstatte olie- eller gas med fjernvarme, og i sidste ende påvirker det den grønne omstilling.

Jetsmark Energiværk har gennem fusionsprocessen været åben omkring samarbejdet med virksomheden Effekthandel, og derudover har en jurist været med på sidelinjen.

Det er utopi at skulle vente til september 2025 med at genoptage arbejdet med sammenlægningen af de to værker og dermed udrulningen af fjernvarme. Begge bestyrelser håber derfor, at der politisk vil blive grebet ind overfor disse sager, da ingen ved, om der har været en gevinst eller et tab på handlerne med Effekthandel som aktør.

I august vil der blive afholdt et orienteringsmøde om sagen. Nærmere information om tidspunkt og sted følger snarest.

Med venlige hilsner

Bjarne Dahl, fmd. Aabybro Fjernvarme og Flemming Ferløv, fmd. Jetsmark Energiværk

//