Om Aabybro Fjernvarme

En del af Aabybros lokalhistorie siden 1958. Læs mere om fjernvarmen, organisationen og historien bag

 

Organisation

Til dagligt drives værket af 7 medarbejdere.

Du finder en oversigt over alle vores medarbejdere og deres kontaktoplysninger nedenfor.

 

Bestyrelse

Der er 5 medlemmer i bestyrelsen, hvoraf 4 er andelshavere.

Du finder en oversigt over bestyrelsen og deres kontaktoplysninger nedenfor.

 

Miljø

 

I Aabybro Fjernvarme sikre vi fremtidens forsyning ved at investerer i løsninger, der gør fjernvarmeproduktionen er baseret på så meget vedvarende energi som muligt.

Allerede i dag er 99% af vores produktion baseret på sol og lokal træflis.

Om sommeren kan vi producere fjernvarme udelukkende på sol.

 

Varmeproduktion

Vil du vide, hvordan vi producerer din fjernvarme?

 

Vedtægter og bestemmelser

Du finder vores aktuelle vedtægter og bestemmelser herunder.

 

Generalforsamling

Læs de seneste beslutningsreferater fra vores generalforsamling.

 

Aabybro Fjernvarme gennem tiden

 

Aabybro Fjernvarmeværk blev etableret den 12. maj 1958

Værket startede op på Hefavej i midtbyen med 43 andelshavere. En opgørelse viser, at udgifterne til grund, bygning, inventar, jord og rørarbejde dengang beløb sig til kr. 371.608,-.

I løbet af 1958 havde vi fordoblet antallet af forbrugere til 86, og ca. 10 år senere var der 298 forbrugere.

I 1986 flyttede værket til Industrivej, hvor oliekedlerne blev udskiftet til halm- og fliskedler.

​I 1999 skiftede man begge kedler til 2 stk. 4 MW Fliskedler, som har kørt indtil april 2016, da det nye værk på Ny Aabyvej blev startet op.

​De 2 gamle gaskedler står stadig på Industrivej som reserve- og spidslast.

I 2018 blev 26.200m2 solfanger anlæg samt teknikbygning og akkumuleringstank på 6000m3 opført i forlængelse af det nye værk på Ny Aabyvej.

I 2021 blev en absorptionsvarmepumpe til røggasser tilføjet til det nye værk.

Og i 2023 etablerede vi en af ekstra 10 MW fliskedel i det nye værk på Ny Aabyvej.

Galleri 2015-16: Nyt biomasse værk på Ny Aabyvej
Galleri 2018: 26.200m2 solfanger anlæg
Vores fliskedel døbt "Kathrine" af borgmesteren
Industrivej 40

Nyheder

Konverteringsprojekter i fuldt sving

Arealbidraget sænkes i Nørhalne og der gøres plads til Nørhalne Cup

Rungende JA til fusion mellem Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk

Der var ca. 350 personer til stede til den ekstraordinære generalforsamling i DGI Huset Aabybro. I alt havde de medbragt 546 stemmer.  Efter grundi...

Referat og præsentationer fra generalforsamlingen

I sidste uge blev Aabybro Fjernvarme's årlige generalforsamling afholdt, hvor vigtige emner som varmeproduktion, økonomi og fusion blev præsenteret...