Vores priser og økonomi

Se, hvad det koster dig at have fjernvarme

Din varmepris, kort fortalt

INGEN prisændring - Vi fortsætter med de samme takster som i 2023.

Som fjernvarmekunde er din varmepris kort sagt sammensat af tre tal:

En variabel pris for dit forbrug, en fast bidrag ud fra din boligs størrelse og et fast målerleje.

Lægger du dem sammen, får du din forventede varmepris for et år. 

Du finder de nuværende priser i vores takstblad.

Økonomi

Her finder du vores seneste og tidligere års årsrapporter.