Ja til fusion – endnu et ja er nødvendigt

29. februar 2024

Ja til fusion – endnu et ja er nødvendigt

Over 300 deltog på onsdagens ordinær generalforsamling hos Aabybro Fjernvarme for at være med til at træffe vigtige beslutninger om selskabets fremtid. 

 

Over 300 andelshavere og forbrugere mødte op

 

67% stemte JA

Aftenen i DGI Huset Aabybro bød på en engageret debat, med mange spørgsmål fra andelshaverne angående regnskabet og forslaget om fusion med Jetsmark Energiværk. Efter en konstruktiv diskussion blev andelshaverne bedt om at afgive deres stemme for eller imod fusionen.

I alt blev der afgivet 506 stemmer, hvoraf 341 var for fusionen, 7 var blanke, og resten imod. Med et flertal på 67% blev forslaget om fusion godkendt.

 

Ét ja, er dog ikke nok til at forslaget er vedtaget

Over halvdelen af værkets ca. 3000 andelshavere, var ikke til stede ved aftenens forsamling. Derfor skal forslaget op til endnu en afstemning på en ekstraordinær generalforsamling d. 13. marts 2024.

Her skal et flertal af deltagerne stemme JA igen, for at give grønt lys til fusionen. Uden endnu et JA kan forslaget om fusion ikke vedtages.  

Fra Bjarne Dahl, Bestyrelsesformand hos Aabybro Fjernvarme, lyder det:

”Vi er rigtig glade for at se så mange forbrugere til generalforsamlingen. Og vi vil gerne takke for opbakningen til vores lokale fjernvarmeselskab og fusionsforslaget. Det er vores opgave i Aabybro Fjernvarme at levere så billig og god varme som muligt hver dag – også i fremtiden. Derfor vil vi fortsat arbejde på at prisen kan blive så lavt som muligt, mens vi samtidig sikre forsyningssikkerheden. Vi kan kun opfordre til at stemme JA d. 13. marts.”

 

Niras præsenterede beregningerne bag fusionen

  

En af de mest ideelle fusioner

"Vi har kigget på forslaget, og siger rungende JA!” sådan lød det fra Frank Trolle, som repræsenterede kommunalbestyrelsen på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen er meget enige i, at det er en god ide at styrke og udbygge fjernvarme i Jammerbugt Kommune, og der med også fusionere de to værker. Det bidrager nemlig til at gøre området mere attraktivt for nuværende og kommende beboere ved at holde varmeprisen nede i området, samt understøtte den grønne omstilling og CO2 reduktion.

Forventningerne til fusionen er da også store. Bettina Skjoldborg fra Niras, som har været rådgiver på flere fjernvarmefusionsprojekter, kunne fortælle, at fusionen mellem Jetsmark Energiværk og Aabybro Fjernvarme er en af de mest ideelle fusioner, de har været med til, fordi den er en fordel for alle parter.

Fusionen forventes ikke alene at kunne resultere i et overskud på 3,2 mio. kr. om året de næste 30 år, som kan bruges til at holde varmeprisen nede. Men også at kunne fremtidssikre både Jetsmark Energiværk og Aabybro Fjernvarme, som får mulighed for at udnytte flere forskellige energikilder og potentielt modtage overskudsvarme fra kommende projekter i området til fordel for værkets nuværende og kommende forbrugere.

 

Ekstraordinær generalforsamling d.13. marts

Det blev en lang aften for de over 300 deltagere på onsdagens generalforsamling, men på trods af flere kritiske spørgsmål til økonomien, afskrivninger og fremtidsudsigterne, stemte andelshaverne JA til forslaget om fusion.

Afslutningsvis blev alle opfordret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes d.13. marts 2024.

Deltagere på gårsdagens generalforsamling kan ånde lettet op, da dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling ikke er nær så lang.

Både bestyrelsen og de ansatte hos Aabybro Fjernvarme håber, at forbrugerne igen vil lægge vejen forbi DGI Huset Aabybro for at stemme fusionen med Jetsmark Energiværk igennem.

 

Referat

Referat fra ordinær generalforsamling d. 28.02.24 vil være at finde på https://www.aafv.dk/generalforsamling/referater/, og forventes at blive delt sammen med præsentationerne fra aftenen i løbet af uge 10.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen kan du kontakte os på info@aafv.dk eller telefon: 98 24 23 20.