Referat og præsentationer fra generalforsamlingen

8. marts 2024

Se referat og præsentationer fra generalforsamlingen

I sidste uge blev Aabybro Fjernvarme's årlige generalforsamling afholdt, hvor vigtige emner som varmeproduktion, økonomi og fusion blev præsenteret og diskuteret.

Formandens beretning under generalforsamlingen gav et indblik i fjernvarmeselskabets positive udvikling, herunder at prisen på varme forbliver stabil i 2024, på trods af en prisstigning på flis. Dette skyldes bl.a. tilgangen af nye forbrugere, som betaler ind til fællesskabet.

En af de vigtigste emner på generalforsamlingen var afstemningen om fusionen med Jetsmark Energiværk, som andelshaverne efter en engageret debat stemte JA til.

Martin og Bettina fra Niras præsenterede de positive resultater ved en fusion, herunder en forventet årlig overskud på 3,2 millioner kr. de næste 30 år. De fremhævede fordelene ved at have forskellige energikilder til rådighed og mulighederne for at optimere produktionen af varme.

Der blev også diskuteret muligheden for at udnytte overskudsvarme fra kommende projekter, hvis fusionen bliver gennemført.

 

Ekstraordinær generalforsamling d.13. marts

Ét ja, er ikke nok til at forslaget om fusion kan vedtages, derfor invitere vi til ekstraordinær generalforsamling d. 13. marts 2024, hvor et flertal af deltagerne skal stemme JA igen for at bekræfte fusionen.

Både bestyrelsen og de ansatte hos Aabybro Fjernvarme håber, at forbrugerne igen vil lægge vejen forbi DGI Huset Aabybro for at stemme fusionen med Jetsmark Energiværk igennem.

 

Yderligere fordele ved fusion

Præsenteret på generalforsamlingen

Stordriftsfordele

Effektivisering af varmeproduktion, vedligehold og administration, hvilket kan sænke vores samlede udgifter.

 

Brændselsfordeling

Flere muligheder for at producere varme på den bedste og billigste måde – også når energipriserne svinger.

 

Overskudsvarme

Bedre muligheder for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder og nye energiprojekter.

 

Fremtidssikring

Bedre muligheder for at sikre fremtidens forsyning og investerer i løsninger, der giver den bedste og billigste varme.

 

Svar på udvalgte spørgsmål fra generalforsamlingen

 

Varmesalget er steget 20%, mens omkostninger til produktion er steget med 50%. Kan man antage, at afstand mellem indtægter og omkostninger bliver større, jo flere vi bliver?

Nej, stigninger i omkostninger skyldes stigende priser på bl.a. flis.

Flere kunder bidrager til betaling af de stigende udgifter, hvorfor Aabybro Fjernvarme har kunne holde varmeprisen på trods af stigningen på udgifter til varmeproduktion.

Hvilket selskab forsætter efter fusion?

Aabybro Fjernvarme fortsætter efter fusionen. Jetsmark Energiværks andelshavere bliver andelshavere af Aabybro Fjernvarme, som ændrer navn.

Hvordan kan Jetsmark give os billig varme, når de ikke selv har varme nok, når det er koldt?

De havde ikke varme nok på den koldeste dag i Danmark i mange år, men begge værker har overskud af energi på mange andre tidspunkter, og det er her man kan vælge den billigste energikilde.

Bliver transmissionsledningen mellem Jetsmark og Aabybro dimensioneret til at medtage

Hvis Aabybro og Jetsmark fusionerer, kan det lade sig gøre at undersøge fjernvarme til Hune og Blokhus.

Men der er ikke lavet et projektforslag endnu og økonomien skal være god for beboerne i byerne samt fjernvarmeselskabet før det kommer på tale.

Kan sag i Jetsmark om energihandel påvirke Aabybro?

Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Miljø og Energi gennemgik Jetsmarks indblanding i en kartelsag ved handel af el igennem firmaet ”Effekthandel”.

Pernille fortalte, at retssagen stadig er i gang, og at en evt. bøde vil blive pålagt Jetsmark Energiværk.

Dermed vil det ikke have betydning for andelshaverne i Aabybro Fjernvarme.

Er en flis-kedel fremtiden, og hvad med CO2 afgifter?

Vi har vendt og drejet de forskellige energikilder og sammen med vores rådgivere er kommet frem til, at i og med vi har flis i forvejen og bygning dertil, så er det mest optimale lige nu en flis kedel mere, da det er den billigste form for varme vi kan få i dag.

Om det så er fremtiden, vil tiden vise, men det er også derfor vi afskriver kedlen over 15 år, for at være klar til at investere i nye energikilder i fremtiden.

Med hensyn til CO2 afgift, så er fremtiden at man opsamler CO2 og pumper/leverer det til f.eks. Hirtshals, som pumper det ned i gamle olie reservoir i Nordsøen.