Miljø

Sammen sikre vi fremtidens grønnne forsyning

Sådan leverer vi grøn varme

 

Her ved Aabybro Fjernvarme er vores varmeproduktion baseret på træflis og solvarme.

Siden 1986 har biomasse været vores primære varmekilde. Vi bruger kun flis fra Danmark, og så vidt muligt vil vi helst tilgodese lokalområdet.

Alle vores flis leverandører driver certificeret skovbrug. Det betyder bl.a., at de planter flere træer end de fælder.

Som fjernvarmeværk investerer vi løbende i den teknologi, der er tilgængelig og afprøvet på markedet. Og som giver den mest pålidelige, klimavenlige og billige varme. 

Alt dette gør vi, da det er til største gavn for vores forbrugere.

Fjernvarmedeklaration

 

Vores fjernvarme er grøn

I vores fjernvarmedeklaration kan du se oplysningerne om brændselssammensætning i fjernvarmeproduktionen.

Når fjernvarmen rangeres som grøn i Energistyrelsens CO2-rangering, er CO2-udledningen lavere end en gennemsnitlig individuel luft til vand varmepumpe.

Gul indikerer, at CO2-udledning er det samme som en varmepumpe eller mindre end et gasfyr, mens rød indikerer, at CO2-udledningen er svarende til eller højere end opvarmning med et gasfyr.

 

Bedre for miljøet

 

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Læs mere om fjernvarme på Grønfjernvarme.nu

Biomasse

 

Det er vigtigt for os at biomassen, der anvendes til varmeproduktion, lever op til brancheaftalen om 'Bæredygtig Biomasse', Energistyrelsens bæredygtighedskrav og krav til certificering af biomasse.

For at træflis er CO2-reducerende, skal træet komme fra certificeret skovdrift. Det betyder, at skovningen skal tage hensyn til både natur og miljø.

Læs mere