Aabybro Fjernvarmes vedtægter og bestemmelser

Se vores aktuelle vedtægter og bestemmelser

 

Vedtægter

 

Vedtægterne for Aabybro Fjernvarme A.M.B.A. er retningslinjerne og reglerne for alt, hvad der vedrører selskabets juridiske struktur.

Vedtægterne er til for at nedfælde den enighed, der har ligget til grund for stiftelsen af selskabet.

I vedtægterne kan du finde information om andelshavere, udtrædelsesvilkår, generalforsamling, samt bestyrelse og ledelse.

 

Bestemmelser

 

Almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering beskriver forholdet mellem os som varmeleverandør og vores kunder.

I bestemmelserne kan du finde information om etablering og ændring af fjernvarmeforsyning, drift og vedligeholdelse af anlægget, tariffer og betaling, levering og placering af måleudstyr og aflæsning, samt tilsyn- og klagemyndighed.