Regnskaber

Herunder finder vores regnskaber fra tidligere år.

Sidste års regnskab

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.