Jetsmark

Transmissionsledning til Jetsmark

 

Følg med i projektet

 

Vi forbinder fjernvarmenettet mellem Jetsmark og Aabybro med en transmissionsledning.

Vi deler løbende nyheder om projektet på vores hjemmmeside og Facebook mv. Se information om vejarbejde på Trafikinfo.dk.

 

Tidsplan

Vi forventer, at gå igang med transmissionsledningen i efterår/ vinter 2024. 

 

Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk fusionere

Vores andelshavere har stemt JA, og fusionen med Jetsmark Energiværk bliver en realitet.

På baggrund af en gennemarbejdet økonomisk og organisatorisk analyse vurderes det, at en fusion vil styrke fjernvarmeforsyningen i både Aabybro og Jetsmark – derfor synes vi, at fusionen er en rigtig god ide.

Den 22. august 2023 stemte Jetsmark JA til fusionen, og d. 13. marts 2024 stemte andelshaverne ved Aabybro Fjernvarme også JA. 

Som del af fusionen lægges en transmissionsledning mellem Aabybro og Jetsmark, som binder de to fjernvarmenet sammen. 

 

Hvorfor fusionere?

Økonomisk gevinst

Fusionen giver en gevinst på gens. 3,2 millioner hvert år de næste i 30 år, så vi kan holde vores historisk stabile og lave varmepris.

 

Fremtidssikker varme

Vi vil levere fjernvarme så godt, grønt og billigt som muligt. Fusionen med Jetsmark Energiværk bidrager til det mål.

 

Jo flere, jo stærkere

Fusionen bliver en fordel for begge parter. Sammen er vi større, står stærkere, og er mere robuste i fremtiden.

 

Hvordan er økonomien i fusionen? 

 

Forskellige takstblade sikre fair og stabil økonomi

Der vil i 5 år fra fusionsdatoen være en takstdifferentiering mellem forbrugerne i Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk forsyningsområde.

Det skyldes udgiften til etablering af transmissionsledning mellem Jetsmark Energiværk og Aabybro Fjernvarme, samt forskelle i de nuværende takster. 

Takstdifferentieringen gennemføres ved et tillæg til effektbidraget hos forbrugerne i Jetsmark.

Med takstdifferentiering dækker Jetsmark Energiværks forbrugere selv følgende udgifter: 

  • Afbetaling på eksisterende lån på 14,6 mio. kr. over 11 år.

  • 50% af udgiften til transmissionsledningen til 50 mio. kr. over 5 år, og derefter afdrages resterende af det fælles selskab over de næste 25 år.

  • Andel af betaling til kedel til 15 mio. kr. over 15 år.

- mens de samtidig indgår i fællesskabets økonomi.

Selv med disse udgifter dækket vil der ved en fusion stadig være et gens. overskud på ca. 3,2 mio. kr. pr. år de næste 30 år, som kan blive brugt til at holde varmeprisen lav og stabil.

Der vil ikke være noget tillæg til Aabybro Fjernvarmes priser og forbrugerne ved Aabybro Fjernvarme kommer ikke til at opleve en stigning på deres varmeregning som konsekvens af fusionen.


Læs mere om økonomien her

Overskud bruges til at holde varmeprisen lav og stabil

Sammenlægningen vil give en økonomisk gevinst på gennemsnitligt 3 millioner hvert år de næste i 30 år.

Takstdifferentieringen og evt. overdækning og overskud fra elproduktion mv. i Jetsmark, vil blive brugt til at dække udgiften til transmissionsledningen, kedel mv.

Fusionen hviler økonomisk i sig selv.

Det vil ikke koste Aabybro Fjernvarmes eksisterende forbruger noget ekstra, da der er positiv økonomi i fusionen og Jetsmark Energiværks forbrugere vil bidrage til værkets afskrivninger i fremtiden.

Selv med udgifterne til fusionen dækket vil der i gennemsnit stadig være et overskud på 3,2 mio. kr. pr. år de næste 30 år, som kan blive brugt til at holde varmeprisen lav og stabil.

Det er svært at spå om fremtidens varmepris – men jo flere vi er, jo stærkere står vi imod, hvad end fremtiden bringer.
Fusionen sikre stabil varme i fremtiden

Fusionen vil styrke fjernvarmeforsyningen i Aabybro og Jetsmarks forsyningsområde både økonomisk og organisatorisk.

Specielt i kombination med, at de to forsyningsområder bindes sammen med en varmetransmissionsledning.

Aabybro Fjernvarme vil forsat producere varme med sol og biomasse, mens varmen i Jetsmark vil være baseret på sol.

Desuden kan fusionen bidrage til at den gennemsnitlige varmeproduktionspris for de to værker bliver lavere end den er nu, hvilket giver os endnu bedre muligheder for at holde varmeprisen nede for forbrugerne, hvis selskaberne fusionerer.

Samtidig kan vi fastholde en grøn varmeproduktion og lave fjernvarmepriser.

Læs mere om økonomien her

Sammen renovere og vedligeholder vi vores ledningsnet

Med en fusion bliver vores langsigtede økonomi så god, at vi kan sikre fremtidens forsyning.

Fjernvarmerør lever længe, men ikke evigt.

Både Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk har derfor løbende renoveret ledningsnettet igennem tiden.

Jetsmark Energiværks ledningsnet er derfor i samme kvalitet som vores eget.

Mange af vores rør er fra 1980’erne, og skal derfor skiftes inden for en overskuelig fremtid.

Men med en fusion bliver vores langsigtede økonomi så god, at vi kan dække udskiftningen og sammen sikre fremtidens forsyning.

Læs mere om økonomien her

  

Yderligere fordele ved fusion

 

 

Stordriftsfordele

Effektivisering af varmeproduktion, vedligehold og administration, hvilket kan sænke vores samlede udgifter.

 

Brændselsfordeling

Flere muligheder for at producere varme på den bedste og billigste måde – også når energipriserne svinger.

 

Overskudsvarme

Bedre muligheder for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder og nye energiprojekter.

 

Fremtidssikring

Bedre muligheder for at sikre fremtidens forsyning og investerer i løsninger, der giver den bedste og billigste varme.

 

Nyheder

Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk sætter den planlagte fusion i bero efter afgørelse fra Konkurrencerådet

I august vil der blive afholdt et orienteringsmøde om sagen. Nærmere information om tidspunkt og sted følger snarest.

Konverteringsprojekter i fuldt sving

Arealbidraget sænkes i Nørhalne og der gøres plads til Nørhalne Cup

Rungende JA til fusion mellem Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk

Der var ca. 350 personer til stede til den ekstraordinære generalforsamling i DGI Huset Aabybro. I alt havde de medbragt 546 stemmer.  Efter grundi...
//